Nawigacja

  Aktualności

  Galeria zdjęć

  O szkole

  Historia szkoły

   

  HISTORIA NASZEGO GIMNAZJUM

   

  Historia naszego Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy nie jest długa. Podobnie jak inne gimnazja  w całej III Rzeczpospolitej zostało ono utworzone w 1999 roku. Wtedy to weszła w życie reforma systemu edukacji w naszym kraju.

  Na początku szkoła nosiła nazwę Gimnazjum przy Zespole Szkół w Moszczenicy i umieszczona została w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Piotrkowskiej 13. Dyrektorem placówki została pani Bożena Justyna. Od września 1999 roku funkcjonowały tutaj dwie szkoły: podstawowa (6 klas) oraz gimnazjum (7 klas). Uczniowie gimnazjum byli i są nadal dowożeni do Moszczenicy z terenu całej gminy. Jednak część gimnazjalistów miała swoje zajęcia w Szkole Podstawowej w Srocku. Było tak do września 2003 roku , kiedy to w tamtejszym budynku SP powstało odrębne gimnazjum.

  Historia budynku, w którym mieści się nasza szkoła jest bardzo ciekawa, sięga lat 60-tych a nawet 50- tych XX wieku.

  W 1956 roku utworzono w Moszczenicy Komitet Budowy Szkoły, którego celem było zgromadzenie środków pieniężnych stanowiących 35% kosztów budowy. Mieszkańcy Moszczenicy doskonale rozumieli potrzebę budowy nowej szkoły i chętnie śpieszyli z pomocą. Dzięki temu 13 listopada 1960 roku wmurowano akt erekcyjny w fundamenty nowej szkoły. Już po dwóch latach, 3 września 1962 roku, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, oddano do użytku szkołę – pomnik Tysiąclecia (pierwsza tego typu placówkę w powiecie piotrkowskim). Jej kierownikiem został Stanisław Kawka (1).

   

        Otwarcie nowej Szkoły Podstawowej "Tysiąclatki” w Moszczenicy w 1962 roku.

   

   

  Warto w tym miejscu wspomnieć, że chociaż szkołę wybudowano w 1962 roku, to tradycje oświatowe Moszczenicy  sięgają  XIX wieku.

  Obecnie nasza szkoła to Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy. To imię nadano jej  3 maja  2004 roku w 213 – tą  rocznicę uchwalenia Konstytucji  3- go Maja . W tym dniu odbyło się również przekazanie sztandaru.

  Było to doniosłe wydarzenie dla całej społeczności Moszczenicy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego ( kościół został wybudowany w 1769 roku przez Stanisława Małachowskiego – ówczesnego  dziedzica Moszczenicy i późniejszego marszałka Sejmu Wielkiego). Następnie odbyła się uroczysta akademia , na którą przybyli dostojni goście min.: przedstawiciele Parlamentu RP - p. poseł Elżbieta Radziszewska i p. poseł Bogdan Bujak, Wicewojewoda Łódzki - p. Artur Ostrowski, Łódzki Wicekurator Oświaty - p. Ewa Ziółkowska  oraz władze Gminy Moszczenica reprezentowane przez wójta Bogusława Lecha.

  Przekazanie sztandaru

   

  Przez czternaście lat swojej działalności Gimnazjum w Moszczenicy przekazuje wiedzę swoim uczniom, jak również wychowuje ich w duchu szacunku dla drugiego człowieka oraz w poszanowaniu najwyższych wartości jakimi są mała i duża Ojczyzna (Moszczenica i Polska) – stawiając za przykład naszego patrona – marszałka Sejmu Wielkiego – Stanisława Małachowskiego.

   

            

   

   

  Opracowała:

   

  mgr Agnieszka Sima

   

   

   

   


  (1) Kronika szkoły w Moszczenicy, strony nienumerowane

   

   

   

   

  • Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy
   97-310 Moszczenica, ul Piotrkowska 13
  • 044 61-69-628